O ŻŁOBKU

Żłobek „Małe Gwiazdeczki” funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00. Zlokalizowany jest na osiedlu Dywizjonu 303 62G w Krakowie, w dzielnicy Czyżyny / Nowa Huta. Komfortowe usytuowanie, zapewni Państwu idealne połączenie między miejscem pracy i zamieszkania, a naszym żłobkiem. To znakomite miejsce dla Rodziców, którzy chcą zostawić pod opieką swoje pociechy. Małe Gwiazdeczki zapewnią Twojemu dziecku czas, w atmosferze pełnej ciepła, radości, przyjaźni i szacunku. Zapisanie dziecka do grupy żłobkowej daje szansę na zdrowy i zrównoważony rozwój Państwa Pociechy już od najmłodszych lat.

WPISOWE

Wpisowe wynosi 500 zł *. Jest to opłata bezzwrotna , gwarantująca miejsce w Żłobku – wnoszona jest raz do roku. Zawiera:

 • ubezpieczenie NNW
 • artykuły plastyczno-papiernicze
 • pościel
 • poduszkę, kołdrę – zestaw przyjazny dla alergików
 • zastawę stołową (kubek „niekapek”, miska + łyżeczka, śliniak)
 • ręcznik
 • nocnik
 • prezenty na Dzień Dziecka, św. Mikołaja i urodziny malucha

* W przypadku kontynuacji pobytu dziecka w Żłobku 50% opłaty wpisowej na każdy kolejny rok.

* W przypadku rozwiązania umowy wpisowe nie podlega zwrotowi.

WYPRAWKA

To co rodzice powinni zapewnić dziecku w czasie pobytu w Żłobku:

 • worek płócienny na ubranka
 • fartuszek do jedzenia (najlepiej z ceratki)
 • chusteczki nawilżające – 2 paczki na miesiąc
 • pampersy (jeśli dziecko używa)
 • krem na odparzenia (jeśli dziecko używa)
 • smoczek (jeśli dziecko używa)
 • komplet ubrań na zmianę
 • pantofle lub buty na zmianę (miękkie obuwie)
 • ulubiona zabawka (pluszak) – coś, co pomoże dziecku poczuć się bezpieczniej

WSZYSTKIE RZECZY PROSZĘ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PODPISAĆ.

CENNIK

Podstawą zapisania dziecka do Żłobka „Małe Gwiazdeczki” jest:

 1. Zawarcie umowy ze Żlobkiem o opiekę nad dzieckiem.
 2. Wypełnienie kwestionariusza dotyczącego informacji o dziecku i złożenie jej w placówce.
 3. Wpłatę wpisowego na podane w umowie konto bankowe lub gotówka.

DOTACJA z Urzędu Miasta Krakowa w 2024 roku

W roku 2024 r. Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 3,50 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia.

Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon:12-616-5119

WAŻNE!

 • Każda dodatkowo rozpoczęta godzina po godzinach funkcjonowania żłobka wynosi 20zł; maksymalny czas spóźnienia 20 minut. Prosimy o kontakt z placówką w razie spóźnienia i poinformowanie o tym personel.
 • Do Abonamentu przysługuje 10 godzin adaptacyjnych – bezpłatnie.
 • W pakietach abonamentowych wszelkie zajęcia dodatkowe, m.in. sensoplastyka, dogoterapia, , zajęcia logopedyczne, teatrzyki zawarte są w cenie.

KONTAKT

}

Godziny otwarcia:

od 7:00 do 17:00

505 497 435

 malegwiazdeczki.czyzyny@gmail.com

Wypełnij formularz

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE

Żłobek Małe Gwiazdeczki

REGULAMIN

 1. Placówka pracuje w godzinach od 7:00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.
 2. Placówka funkcjonuje przez cały rok za wyjątkiem: dni ustawowo wolnych od pracy, dni dodatkowych wolnych od pracy.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być na wniosek rodzica wydłużony, za dodatkową opłatą.
 4. Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez personel placówki. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i dydaktyczne.
 5. Na czas pobytu dziecka w placówce rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w ubranko na zmianę, kapcie.
 6. Opłaty za pobyt dziecka w placówce:

a. Opłata za pobyt dziecka  składa się:
-Opłaty stałej – czesnego raz w miesiącu.
-Opłaty za wyżywienie raz w miesiącu
-Jednorazowej opłaty wpisowej.

b. Opłaty  rodzice dokonują na wskazany numer  konta  do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry. Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe są wliczone w koszt pobytu miesięcznego.

c. Nieobecność dziecka w żłobku nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close